1. Iga õpilane tutvub oma osaga ( ausgedrucktes Papier)
 2. koostööks esitlus siin/ https://docs.google.com/presentation/d/1HRlUdAXyYpJnpg2FP5FEB0JfSIX-TSD4MaJ0xV6RMh0/edit?usp=sharing
 3. Tunni töö=
  3.1 iga õpilane teeb endale selgeks oma osa ja kannab selle partnerile ette
  3.2 seejärel sisestab iga õpilane oma osa 2-3-le slaidile koostöö esitluses
  3.3 valmistub oma slaide peast kommenteerima (st õpib oma osa selgeks)
  3.4 õpib teistelt slaididelt nimisõnade moodustamise kohta
 4. tunni lõpuoasas esitlevad õpilased oma slaide
 5. tagasiside