11/ Nimisõnade moodustamine/Bildung der Substantive

Iga õpilane tutvub oma osaga ( ausgedrucktes Papier) koostööks esitlus siin/ https://docs.google.com/presentation/d/1HRlUdAXyYpJnpg2FP5FEB0JfSIX-TSD4MaJ0xV6RMh0/edit?usp=sharing Tunni töö= 3.1 iga õpilane teeb endale selgeks oma osa ja kannab selle partnerile ette 3.2 seejärel sisestab iga õpilane oma osa 2-3-le slaidile koostöö esitluses 3.3 valmistub oma slaide peast kommenteerima (st õpib oma osa selgeks) 3.4 õpib teistelt slaididelt nimisõnade moodustamise kohtaContinue reading “11/ Nimisõnade moodustamine/Bildung der Substantive”