1. Iga õpilane tutvub oma osaga ( ausgedrucktes Papier)
 2. koostööks esitlus siin/ https://docs.google.com/presentation/d/1HRlUdAXyYpJnpg2FP5FEB0JfSIX-TSD4MaJ0xV6RMh0/edit?usp=sharing
 3. Tunni töö=
  3.1 iga õpilane teeb endale selgeks oma osa ja kannab selle partnerile ette
  3.2 seejärel sisestab iga õpilane oma osa 2-3-le slaidile koostöö esitluses
  3.3 valmistub oma slaide peast kommenteerima (st õpib oma osa selgeks)
  3.4 õpib teistelt slaididelt nimisõnade moodustamise kohta
 4. tunni lõpuoasas esitlevad õpilased oma slaide
 5. tagasiside
Advertisements