Search

Aimi saksa keele tunnid

Eine fremde Sprache lernen und gut sprechen gibt der Seele eine innere Toleranz; man erkennt, dass alles innerste Leben sich auch noch anders fassen und darstellen lasse; man lernt fremdes Leben achten. Berthold Auerbach (1812–1882), deutscher Schriftsteller

Month

October 2017

11/ Nimisõnade moodustamine/Bildung der Substantive

 1. Iga õpilane tutvub oma osaga ( ausgedrucktes Papier)
 2. koostööks esitlus siin/ https://docs.google.com/presentation/d/1HRlUdAXyYpJnpg2FP5FEB0JfSIX-TSD4MaJ0xV6RMh0/edit?usp=sharing
 3. Tunni töö=
  3.1 iga õpilane teeb endale selgeks oma osa ja kannab selle partnerile ette
  3.2 seejärel sisestab iga õpilane oma osa 2-3-le slaidile koostöö esitluses
  3.3 valmistub oma slaide peast kommenteerima (st õpib oma osa selgeks)
  3.4 õpib teistelt slaididelt nimisõnade moodustamise kohta
 4. tunni lõpuoasas esitlevad õpilased oma slaide
 5. tagasiside

Denke positiv!

Verb (Videos)

Minu lemmikvideod Youtube-st/
unregelmä.ge Verben/ https://www.youtube.com/watch?v=cxvyUvD9e7Y

Trennbare Verben (Tagesablauf)/ https://www.youtube.com/watch?v=Y97g74VeXFw&index=2&list=PLlGpmm3wJaWhgblrHspHHWDI94Qx4HvFM

Untrennbare Verben/ https://www.youtube.com/watch?v=77aN5VfiASk&list=PLlGpmm3wJaWihEUhG_z7JDRAT4Rl8qrRM&index=4

Parfekt und Präteritum (Teil I)/ https://www.youtube.com/watch?v=m9SXDiL2_hY&list=PLlGpmm3wJaWihEUhG_z7JDRAT4Rl8qrRM&index=3

Perfekt und Präteritum (Teil II)/ https://www.youtube.com/watch?v=asYc7Z7CyaM&list=PLlGpmm3wJaWihEUhG_z7JDRAT4Rl8qrRM&index=2

Perfekt und Präteritum (Teil III)/ https://www.youtube.com/watch?v=1dBUHZuKcu4&list=PLlGpmm3wJaWihEUhG_z7JDRAT4Rl8qrRM

Reflexive Verben/ https://www.youtube.com/watch?v=NdE1kUhG98A&list=PLlGpmm3wJaWihEUhG_z7JDRAT4Rl8qrRM&index=17

Die poetischen Verben( Lied)/ https://www.youtube.com/watch?v=IXs5g_Fr8RY

NB! Õpilaste videod lisanduvad siia, aga ma paluksin neid parema tulemuse saamiskes ikka veel täiendada

Substantiv (Videos)

Erik-Jürgen, Kevin/ https://spark.adobe.com/video/j458oZwvPdEGc
Jan-Mattias, Herti, Jasper/ https://spark.adobe.com/video/ufs6q9BTdilVu

Kenar, Katriin, Eedi/ https://www.powtoon.com/c/ca563LAD1sM/1/m

LauraA, Mark Robin, Freddy/ https://spark.adobe.com/video/SYcQpbr7RU737
Selma, Paul Marten, René / https://biteable.com/watch/substantiv-1584351/

10/W/GR/ Verb

 

 1. Sissejuhatus/Einführung
 2. Grupid/ Gruppenverteilung
  10F
  I/ Pärtel, Kasper, Kris-Ly/ https://www.powtoon.com/embed/fyJAjg8gP6F/
  = sehr gut
  II/ Maarja-Lill, Kelly, Fred-Eric
  https://www.powtoon.com/online-presentation/es9Jh9zC1g1/?mode=movie#/
  (päris hea ülevaatlik, aga väga heaks tulemuseks võiks olla pööramise näited pööretega välja tuua, kas ka puudu veebipõhised lingid+ litsents siis filmi palun)
  III/ Erik, Ranar, Greg-Mattias/
  https://biteable.com/watch/das-verb-1584576/

  ( väga tubli algus, aga ajavormide kohta kõik puudu, puudu ka veebimaterjalidele lingid?, kas või http://www.verbformen.de, litsents?)
  IV/ Karoli, Uku, Nikita/
  https://www.powtoon.com/online-presentation/ef9jSwr03Ct/?mode=movie
  V/ Kevin, Kerli, Karl/ https://www.powtoon.com/embed/c9Y0kD3VdTc/
  = sehr gut!
 3. tegusõna/ Das Verb
  alateemad:
  Tegusõnade jagunemine tähenduse järgi
  Tugevad ja nõrgad tegusõnad
  Tegusõna  põhivormid, nende moodustamise reeglid
  Tegusõna pööramine (5-s ajavormis)
  Käskiv kõneviis
 4. Iga grupp valib töö kajastamiseks meeldiva video, -kollaaži või animatsiooni e-töövahendi (või äpi)
  Soovitan PowToon-i, Adobe Spark-i, Biteabel-t, (NB! Paljud juhendid siin:
   https://koolielu.ee/tools/index
 5. Töö käik:
  1. tunnis plaan, e-töövahend ja video või animtasiooniga alustamine
  2. kodus + 2. tunni alguses max 20 minutit tööde korrigeerimiseks, viimistluseks
  3. 2. tunnis grupitöö esitlemine
  4. 2. tunni lõpus tagasiside ja grupitöödele hääle andmine ja hindamine(+ õpetaja hinne ja hääl juurde)
  5. 3-le parimale tööle A
 6. ABI leiad:
  grammatika/ https://aimiopetab.wordpress.com/grammatika/
  Grammatikvideos/ https://wordpress.com/post/aimiopetab.wordpress.com/3122
  https://www.verbformen.de/

  https://www.vocabulix.com/
  http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/rechtschreibung_5_7/30_deutsch_ueben_verb_nomen/1_a_regeln_verben.htm
  Tests/ http://sprachtrainer.ch/de/189/quiz/verb/162/grundlagen-1-theorie.html
 7. Refleksioon+ hinded/
  https://www.menti.com/ 
  11 83 5
  Resutate/
  https://www.mentimeter.com/s/54af0cb846a0d557ace4abca9f3ab1d5/42ecba2755d7

11/ GR/ W/ Substantiv

 1. Sissejuhatus/Einführung
 2. Grupid/ Gruppenverteilung
  11c
  I/ Mathias, Kaarel-Hannes, Karl Markus
  II/ Eedi, Kenar, Katriin
  III/ Jan-Mattias, Herti, Jasper
  IV/ Erik-Jürgen, Kevin
  11b
  I/ Laura A, Freddy, Mark Robin
  II/ Laura N, Margit, Andi
  III/ Kairi, Markus, Karl Aksel Joosep
  IV/ Paul marten, Selma, René
 3. Kajastame ülevaatlikult ja interaktiivselt teemat “Substantiv”
  alateemad:
  nimisõnade sugu
  nimisõnade artikli kasutamine
  (mitme artikliga nimisõnad )
  nimisõnade mitmuse moodustamine
  nimisõnade käänamine
  veebipõhine vastava teema kohta
  harjutusi, teste veebis antud teemal
 4. Iga grupp valib töö kajastamiseks meeldiva video, -kollaaži või animatsiooni e-töövahendi (või äpi)
  Soovitan PowToon-i, Adobe Spark-i, Biteabel-t, (NB! Paljud juhendid siin:
   https://koolielu.ee/tools/index
 5. Töö käik:
  1. tunnis plaan, e-töövahend ja video või animtasiooniga alustamine
  2. kodus + 2. tunni alguses max 20 minutit tööde korrigeerimiseks, viimistluseks
  3. 2. tunnis grupitöö esitlemine
  4. 2. tunni lõpus tagasiside ja grupitöödele hääle andmine ja hindamine(+ õpetaja hinne ja hääl juurde)
  5. 3-le parimale tööle A
 6. ABI leiad:
  grammatika/ https://aimiopetab.wordpress.com/grammatika/
  Grammatikvideos/ https://wordpress.com/post/aimiopetab.wordpress.com/3122

  artikkel/ http://deutschkurs.co.at/artikel.html
  Deutsch webbasiert/ Deutsch webbasiert/
  https://www.tes.com/lessons/Q1mi6YN7qBQuAQ/deutsch-webbasiert
  Grammatik/  http://www.grammatikdeutsch.de/
  http://deutschtraining.org/deutsche-grammatik/substantive/
  http://mein-deutschbuch.de/nomen-substantive.html
 7. Punkte anname siin:
  www.menti.com 333501
  Resultate/
  https://www.mentimeter.com/s/1278b788d9dcee180378064152f87d05/c62dc6322ff4

grupid/
grupid11csubstantiv

11b grupid/
teamup11b1910

10/ Verb,Zeitformen,Regeln, Konjugation

 1. webb W/
  Romanze im Perfekt/ https://www.youtube.com/watch?v=KPoVPTX76Io
  Disney Grammatik: Gemischte Verben – Perfekt (Schneewittchen)/
  https://www.youtube.com/watch?v=nt57hqb6gQs&feature=youtu.be

  Perfekt mit sein (Simpsons, Harry Potter, Lord of the rings, Angry birds, Peter Pan)/
  https://www.youtube.com/watch?v=Ona_6bo3ql8
 2. NB!
  Die 100 wichtigsten Verben/
  https://www.youtube.com/watch?v=r7skkpB_RTY
 3. Grammatik üben mit LearningApps/
  https://aimiopetab.wordpress.com/2017/04/12/grammatik-uben-mit-learningapps/

11/W/GR/ Bildung des Plurals/ Nimisõnade mitmus

1. Theorie/ bl B, S.12-16/ GRARB
2. W+ BEF der Theorie
3. onÜB/ https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap3_artikel.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg08_13.htm
4. m Kontrolle
5. W+ mK/ Der Die Das-Substantive ( mit der Appa)

10/ Verben/ Konjugation

 1. www.verbformen.de
 2. Präsens, Präteritum, Perfekt
 3.  L.1-12/ http://www.goethe-verlag.com/book2/ET/ETDE/ETDE002.HTM
 4.  Mein Tagesablauf/
  https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_tagesablauf.htm
  https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k04_tagesablauf.htm

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑