1. tund/ 9/ saksa keel/ arvutiklassis
 2. kordavad veelkord veebipõhiselt Lektion 5 sõnavara/ https://quizlet.com/46988169/lektion-5-vom-hobby-zum-beruf-flash-cards/- 10 minutit (uuel nädalal sõnade töö!)
  2. Kordavad veelkord ka tingivat kõneviisi moodustamist lk. 27 õpikust
  3.  Tõlgivad ära harjutuses 6 olevad Redemittel/ õpik/lk 28
  4. Koostavad enda kohta jutukeses (vähemalt 15 erinevat lauset, neid kõnekeelendeid /Redemittel kasutades
  5. Jutukeses teevad veebipõhiselt-kas oma saksa keele blogisse või mõnda muusse veebikeskkonda, töö lingi edastavad hindamiseks FB kaudu sõnumitesse (hindan, saavad abi ka harjutuses olevast näitest )
  Kodus: suuliselt harj-d 7,8/ õpik lk 28,29
 1. tund/5 / inglise keel/ klassis
 2. kordavad iseseisvalt ja vaikselt Unit 6 uusi sõnu
  2. Püüavad iseseisvalt (või soovi korral vaikselt partneriga) teha järjest Unit 6 töövihikus harjutusi (välja arvatud kuulamisharjutused)

Kodus: Unit 6 tõlkeharjutus töövihikust kirjalikult (võivad alustada ka tunnis)

7.tund/ 8/ arvutiklassis

1.kordavad 10 minutit Lektion 6 uusi sõnu/ https://quizlet.com/40489234/lektion-6-wir-gehen-auf-reisen-flash-cards/
2. 10 minutit veel eilse veebipõhise töö ülevaatamiseks-täiendamiseks-lõpetamiseks/
(Uurivad veebist Berliini kolme lennujaama kohta infot, kajastavad selle Thinglink-töövahendi abil (http://koolielu.ee/tools/read/337936
Karl – Berlin Schönefeld/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-sxf/
Ranar, Mirko- Berlin Tempelhof/ https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Tempelhof
Erik- Berlin Tegel/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-txl/
NB! 10-15 fakti, näitajat lennujaamade kohta, mitte kopeerida mõttetut ja arusaamatut pikka teksti…
Igat lennujaama peavad koostajad tutvustama üsna varsti (õpetajale palun edastada oma Thinglink-töö link ühe osa hindamiseks))
3. Tõlgivad suuliselt tekstilõigud õpikus, lk 24, mille põhjal teevad kirjalikult harj 2/lk 25 õpikus

Kodus: õppida veelkord Lektion 5 sõnad ja väljendid (harj 2/lk 25)

Advertisements