esmaspäev, 9.11

  1. tund/ 6b/ inglise keel/ klassis (kui  asendaja ei taha võtta oma ainet)

( Unit 6 jääb praegu vahele!)
1.1 loevad iseseisvalt ja naabriga (kui soovivad) Unit 7 sõnu
1.2 teevad kirjalikult õpikus harjutuse 1/Unit 7/ lk 43
1.3 loevad iseseisvalt vaikselt harj 3
1.4 teevad kirjalikult harjutuse 4 /lk 45
1.5 vastavad kirjalikult harjutuses  5 olevatele küsimustele
Kodune töö: kui ei jõudnud harjutust 5 lõpuni, lõpetavad kodus+ õpikust harjutus 7 suuliselt tõlkida+ püüda õppida uusi sõnu (kasutades selleks veebipõhist hääldussõnastikku)

2. tund/ 5 / inglise keel/ klassis 206

2.1 uurivad iseseisvalt Unit 6 sõnu
2.2 seejärel hakkavad tegema järjest Unit 6 harjutusi (välja arvatud kuulamisharjutused)
(kui harjutuses on tekst, tuleb see iseseisvalt püüda tõlkida, uute sõnade otsimiseks saab kasutada ka õpiku taga olevat sõnaraamatut )
Kodune töö: õpi Unit 6 sõnu õigesti hääldama  (hääldamissõnastiku http://www.howjsay.com/  abil) ja kirjutama (Kui on lõpetamata veel testiülesandeid , need ära teha, testid hoida alles, nendega õpime veel)
3. tund /7 / inglise keel/ klassis 206 või  arvutiklassis
3.1 töö testidega jätkub varsti, hoia need kõik alles
3.2 õpi 5 minutit iseseisvalt Unit 6 sõnu
3.3 harjutus 9a,b (Meals in Britain) /lk 44,45 iseseisvalt ( soovi korral paaristööna, aga kaasõpilasi mitte häirides) lugeda tõlkidasuuliselt laused, tekst ja teha kindlaks, missugused laused õiged, missugused valed
3.4 kirjalikult harjutus harjutus 10/lk 46
3.5 vasta kirjalikult küsimustele /harj 11/ lk 46
3.6 võivad alustada kodutööga

Kodus: kirjalikult harj 12 /lk 46/ kasuta neid kolme varianti kollastes kõnemullides tõlkimisel+ õpi  Unit 6 sõnu

4. tund/ 7/ inglise keel/ arvutiklassis

õpi-korda sõnavara teemal „Food and meals“, milleks
koonda kõik toiduainete, toitude ja jookide nimetused esmalt uuest peatükist ja lisaks veebist:
1. kas lihtsalt blogipostitusse (aga et oleksid ingliskeelsetel sõnadel ka eestikeelsed tähendused kõrval, õiget hääldust saad kuulata: http://www.howjsay.com/
2. või sõnapilve ( vali sobiv Koolielust töövahendite alt mõrksõnade pilvest „sõnapilv“ alt )
3. või koosta näiteks learningApps-is selline ristsõna, kus küsid eesti keeles ja õigeks vastuseks saab ingliskeelne sõna (sel juhul postita ristsõna link oma blogisse), probleemide korral edasta see FB kaudu sõnumitesse

5. tund/ 8 / saksa keel/ arvutiklassis
1. õpivad 15-20 minutit Lektion 6 uusi sõnu/ https://quizlet.com/40489234/lektion-6-wir-gehen-auf-reisen-flash-cards/
2. Uurivad veebist Berliini kolme lennujaama kohta infot, kajastavad selle Thinglink-töövahendi abil (http://koolielu.ee/tools/read/337936
Karl – Berlin Schönefeld/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-sxf/
Ranar, Mirko- Berlin Tempelhof/ https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Tempelhof
Erik- Berlin Tegel/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-txl/
NB! 10-15 fakti, näitajat lennujaamade kohta, mitte kopeerida mõttetut ja arusaamatut pikka teksti…
Igat lennujaama peavad koostajad tutvustama üsna varsti (õpetajale palun edastada oma Thinglink-töö link ühe osa hindamiseks)
Kodune töö:kui ei jõudnud tunnitööd valmis, lõpeta kodus, õpi ära Lektion 6 uued sõnad

6. tund/ 9/ saksa keel/ arvutiklassis

1. õpi uue Lektion 5 sõnu/ https://quizlet.com/46988169/lektion-5-vom-hobby-zum-beruf-flash-cards/- 15-20 minutit
2. Loe ja tõlgi tekstid /õpikus lk 26
3. Õpi iseseisvalt selgeks tingiv kõneviis/ õpik lk 27
4. Harjutus 4/lk 27 kirjalikult
7. tund/ 7/ saksa keel/ arvutiklassis

1. õpi-korda Lektion 5 sõnu/ https://quizlet.com/46859743/lektion-5-in-der-siebten-klasse-flash-cards/ 15 min
2. Korda modaaltegusõnade pööramist olevikus/ õpikus lk 22/ 5 min
3. Püüa aru saada õpiku harjutustes 7,8/lk 22,23 keeldudest ( vaata kastikeses olevat reeglit ja näiteid) tee need harjutused pealkirjaga „Piktogramme“ postitusena oma saksa keele blogis/15 min
4. Tee veel üks postitus pealkirjaga „Schulräume“, kirjuta sinna kõikvõimalikud kooliruumid (vaata ka õpikust, õigete artiklite ja eestikeelsete tähendustega)/hindan tunni töödblogipostituste järgi!
Kodus: korda veel L 5 sõnu ja modaaltegusõnade pööramist.

Advertisements