Interaktive Fragebögen

Koosta küsimustele vastates kolmel teemal jutukesed, paranda vigu ja postita jutukesed oma blogisse, pealkirjaks “Steckbrief”

Ich und meine Familie/ http://fastwrite.ejournal.fi/de_fragebogen1.php
Schule/ http://fastwrite.ejournal.fi/de_fragebogen2.php
Freizeit/ http://fastwrite.ejournal.fi/de_fragebogen3.php

 

Schule/ http://fastwrite.ejournal.fi/de_fragebogen2.php
U
nsere Klasse/
http://fastwrite.ejournal.fi/lomake/fastwrite/index_de.php?content=essay_ourclass
Wir lernen einander kennen/
http://fastwrite.ejournal.fi/lomake/fastwrite/index_de.php?content=essay_dating

NB! https://dictation.io/

24.novembril, kui sülearvuti tõrkus….

9 saksa/ Berufe/
Berufe -Quiz/ 
http://www.classzone.com/auf/b2_zwei/common/kapi_13/quiz.htm
Berufe im Überblick/
http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/im-berufe-uebersicht100.html
Koosta eelmist veebilk kasutades oma blogisse “Meine TOP TEN- Berufe”!
( lisa iga elukutse juurde selgituseks paar lauset, kes nad on ja millega-kellega tegelevad)

7 inglise/
Food-vocabulary interative/
http://www.learningchocolate.com/category/food

Food/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/food-new/
F
ood II/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/food2/

 

Vegetables/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/vegetables/

Fruit/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/fruit/

Herbs/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/herbs/

Drinks/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/drinks/

I love English 5 – vocabulary/ (Quizlet)
http://inglisekeelarvutiklassis.weebly.com/quizlet.html

Kolmapäeval, 11.11.2015

Kolmapäeval, 11.11.2015

 1. tund/ 5/ inglise keel/ arvutiklassis

kordavad-õpivad Unit 6 uusi sõnu
teevad töövihikus veel tegemata harjutused
vaatavad üle Unit 6 grammatikapunktid
vaatavad üle veel  kõik testide  ülesanded
KUI AEGA JÄÄB ÜLE! Kordavad inglise keele sõnavara veebis/ http://www.languageguide.org/english/vocabulary/ (vali teema omal soovil)
Kodus: korrata Unit 6 (sõnad, harjutused, grammatika)
2.tund/ Herko/ inglise keel/ klassis 206
3. 
tund/ 9/ saksa keel/ klassis 206

kordavad veelkord tingiva kõneviisis moodustamist (õpik+ töövihik)
teevad töövihikus Lektion 5 harjutused
kui võimalikud harjutused kõik tehtud, võib alustada koduse tööga

Kodus jääb: koostada kirjalikult veel 10 lauset nii tegelikkuses (Wirklichkeit) ja sama soovina (Wunsch) õpiku harjutuse, lk 29 näitel)

4. tund/ 7/ arvutiklassis

õpi-korda Lektion 5 sõnu/ https://quizlet.com/46859743/lektion-5-in-der-siebten-klasse-flash-cards/ 5 min
korda modaaltegusõnade pööramist olevikus (Präsens)  ja minevikus (Präteritum) /kasuta selleks veebikeskkonda http://verbformen.de/
korda samas e-keskkonnas ka Lektion 5 olevate tegusõnade põhivorme , samamoodi toimides : 1. Põhivorm on tegusõna ma-tegevusvormis, näit lernen, 2. põhivorm on Präteritum, näit leente -3. ainsuse pöördes, 3. Põhivormi näed Perfektis, näit gelernt
alusta Lektion 5 töövihikuharjutusi
Kodus: kirjalikult harj-d 1,2,3  töövihikus/ Lektion 5

5. tund/ ja/ inglise keel/ arvutiklassis

korda 5 minutit Unit 7 sõnu
tõlgi iseseisvalt suuliselt harj-s  9/õpikus, lk 46,47 olev tekst „Home composition“, kasuta selleks veebisõnastikku/ http://www.dukelupus.net/dict, vihikusse kirjuta ainult uued sõnad
seejärel vihikusse kirjalikult harj-s  10/ õpikus, lk 48 olevad väljendid
alusta koduse tööga/ vasta kirjalikult küsimustele harj-s 11/ õpik, lk 48

Kodus: harj 11/õpik, lk 48 lõpetada, korrata Unit 7 sõnad

6. tund/ vaba

7. tund/8 /  saksa keel/ klassis 206

tööta süvenenult harjutusega 5/ õpikus, lk 25, kirjuta nii nimisõnad kui ka tegusõnad ja tähendused vihikusse
seejärel tööta harjutusega  3/ õpik, lk 25, moodusta erinevate eesliidete ja 4 tegusõnaga võimalikult palju tegusõnu (tõlgi eelnevalt eesliited) NB! kasuta ainult kõige suuremat sõnaraamatut
seejärel tee harjutus 4/lk 25 ja harjutused  6,7 /lk 26  kirjalikult  vihikusse
Kodus: kirjalikult harjutus 9/ lk 27  ja korda Lektion 6 sõnu (hindan kõiki harjutusi!)

Teisipäeval, 10.novembril

 1. tund/ 9/ saksa keel/ arvutiklassis
 2. kordavad veelkord veebipõhiselt Lektion 5 sõnavara/ https://quizlet.com/46988169/lektion-5-vom-hobby-zum-beruf-flash-cards/- 10 minutit (uuel nädalal sõnade töö!)
  2. Kordavad veelkord ka tingivat kõneviisi moodustamist lk. 27 õpikust
  3.  Tõlgivad ära harjutuses 6 olevad Redemittel/ õpik/lk 28
  4. Koostavad enda kohta jutukeses (vähemalt 15 erinevat lauset, neid kõnekeelendeid /Redemittel kasutades
  5. Jutukeses teevad veebipõhiselt-kas oma saksa keele blogisse või mõnda muusse veebikeskkonda, töö lingi edastavad hindamiseks FB kaudu sõnumitesse (hindan, saavad abi ka harjutuses olevast näitest )
  Kodus: suuliselt harj-d 7,8/ õpik lk 28,29
 1. tund/5 / inglise keel/ klassis
 2. kordavad iseseisvalt ja vaikselt Unit 6 uusi sõnu
  2. Püüavad iseseisvalt (või soovi korral vaikselt partneriga) teha järjest Unit 6 töövihikus harjutusi (välja arvatud kuulamisharjutused)

Kodus: Unit 6 tõlkeharjutus töövihikust kirjalikult (võivad alustada ka tunnis)

7.tund/ 8/ arvutiklassis

1.kordavad 10 minutit Lektion 6 uusi sõnu/ https://quizlet.com/40489234/lektion-6-wir-gehen-auf-reisen-flash-cards/
2. 10 minutit veel eilse veebipõhise töö ülevaatamiseks-täiendamiseks-lõpetamiseks/
(Uurivad veebist Berliini kolme lennujaama kohta infot, kajastavad selle Thinglink-töövahendi abil (http://koolielu.ee/tools/read/337936
Karl – Berlin Schönefeld/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-sxf/
Ranar, Mirko- Berlin Tempelhof/ https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Tempelhof
Erik- Berlin Tegel/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-txl/
NB! 10-15 fakti, näitajat lennujaamade kohta, mitte kopeerida mõttetut ja arusaamatut pikka teksti…
Igat lennujaama peavad koostajad tutvustama üsna varsti (õpetajale palun edastada oma Thinglink-töö link ühe osa hindamiseks))
3. Tõlgivad suuliselt tekstilõigud õpikus, lk 24, mille põhjal teevad kirjalikult harj 2/lk 25 õpikus

Kodus: õppida veelkord Lektion 5 sõnad ja väljendid (harj 2/lk 25)

Esmaspäeval, 9. novembril

esmaspäev, 9.11

 1. tund/ 6b/ inglise keel/ klassis (kui  asendaja ei taha võtta oma ainet)

( Unit 6 jääb praegu vahele!)
1.1 loevad iseseisvalt ja naabriga (kui soovivad) Unit 7 sõnu
1.2 teevad kirjalikult õpikus harjutuse 1/Unit 7/ lk 43
1.3 loevad iseseisvalt vaikselt harj 3
1.4 teevad kirjalikult harjutuse 4 /lk 45
1.5 vastavad kirjalikult harjutuses  5 olevatele küsimustele
Kodune töö: kui ei jõudnud harjutust 5 lõpuni, lõpetavad kodus+ õpikust harjutus 7 suuliselt tõlkida+ püüda õppida uusi sõnu (kasutades selleks veebipõhist hääldussõnastikku)

2. tund/ 5 / inglise keel/ klassis 206

2.1 uurivad iseseisvalt Unit 6 sõnu
2.2 seejärel hakkavad tegema järjest Unit 6 harjutusi (välja arvatud kuulamisharjutused)
(kui harjutuses on tekst, tuleb see iseseisvalt püüda tõlkida, uute sõnade otsimiseks saab kasutada ka õpiku taga olevat sõnaraamatut )
Kodune töö: õpi Unit 6 sõnu õigesti hääldama  (hääldamissõnastiku http://www.howjsay.com/  abil) ja kirjutama (Kui on lõpetamata veel testiülesandeid , need ära teha, testid hoida alles, nendega õpime veel)
3. tund /7 / inglise keel/ klassis 206 või  arvutiklassis
3.1 töö testidega jätkub varsti, hoia need kõik alles
3.2 õpi 5 minutit iseseisvalt Unit 6 sõnu
3.3 harjutus 9a,b (Meals in Britain) /lk 44,45 iseseisvalt ( soovi korral paaristööna, aga kaasõpilasi mitte häirides) lugeda tõlkidasuuliselt laused, tekst ja teha kindlaks, missugused laused õiged, missugused valed
3.4 kirjalikult harjutus harjutus 10/lk 46
3.5 vasta kirjalikult küsimustele /harj 11/ lk 46
3.6 võivad alustada kodutööga

Kodus: kirjalikult harj 12 /lk 46/ kasuta neid kolme varianti kollastes kõnemullides tõlkimisel+ õpi  Unit 6 sõnu

4. tund/ 7/ inglise keel/ arvutiklassis

õpi-korda sõnavara teemal „Food and meals“, milleks
koonda kõik toiduainete, toitude ja jookide nimetused esmalt uuest peatükist ja lisaks veebist:
1. kas lihtsalt blogipostitusse (aga et oleksid ingliskeelsetel sõnadel ka eestikeelsed tähendused kõrval, õiget hääldust saad kuulata: http://www.howjsay.com/
2. või sõnapilve ( vali sobiv Koolielust töövahendite alt mõrksõnade pilvest „sõnapilv“ alt )
3. või koosta näiteks learningApps-is selline ristsõna, kus küsid eesti keeles ja õigeks vastuseks saab ingliskeelne sõna (sel juhul postita ristsõna link oma blogisse), probleemide korral edasta see FB kaudu sõnumitesse

5. tund/ 8 / saksa keel/ arvutiklassis
1. õpivad 15-20 minutit Lektion 6 uusi sõnu/ https://quizlet.com/40489234/lektion-6-wir-gehen-auf-reisen-flash-cards/
2. Uurivad veebist Berliini kolme lennujaama kohta infot, kajastavad selle Thinglink-töövahendi abil (http://koolielu.ee/tools/read/337936
Karl – Berlin Schönefeld/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-sxf/
Ranar, Mirko- Berlin Tempelhof/ https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Tempelhof
Erik- Berlin Tegel/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-txl/
NB! 10-15 fakti, näitajat lennujaamade kohta, mitte kopeerida mõttetut ja arusaamatut pikka teksti…
Igat lennujaama peavad koostajad tutvustama üsna varsti (õpetajale palun edastada oma Thinglink-töö link ühe osa hindamiseks)
Kodune töö:kui ei jõudnud tunnitööd valmis, lõpeta kodus, õpi ära Lektion 6 uued sõnad

6. tund/ 9/ saksa keel/ arvutiklassis

1. õpi uue Lektion 5 sõnu/ https://quizlet.com/46988169/lektion-5-vom-hobby-zum-beruf-flash-cards/- 15-20 minutit
2. Loe ja tõlgi tekstid /õpikus lk 26
3. Õpi iseseisvalt selgeks tingiv kõneviis/ õpik lk 27
4. Harjutus 4/lk 27 kirjalikult
7. tund/ 7/ saksa keel/ arvutiklassis

1. õpi-korda Lektion 5 sõnu/ https://quizlet.com/46859743/lektion-5-in-der-siebten-klasse-flash-cards/ 15 min
2. Korda modaaltegusõnade pööramist olevikus/ õpikus lk 22/ 5 min
3. Püüa aru saada õpiku harjutustes 7,8/lk 22,23 keeldudest ( vaata kastikeses olevat reeglit ja näiteid) tee need harjutused pealkirjaga „Piktogramme“ postitusena oma saksa keele blogis/15 min
4. Tee veel üks postitus pealkirjaga „Schulräume“, kirjuta sinna kõikvõimalikud kooliruumid (vaata ka õpikust, õigete artiklite ja eestikeelsete tähendustega)/hindan tunni töödblogipostituste järgi!
Kodus: korda veel L 5 sõnu ja modaaltegusõnade pööramist.

7/ Walt Disney World+ Legolands

Thingling-photos about Walt Disney World and Legolands !

https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_World
https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Legolands&title=Special%3ASearch&go=Go )
Tutorial for Thinglink (in Estonian) / http://www.thinglink.com/

Marielle, Kristel/ Walt Disnay World
Mette-Marit, Karmel/ Legoland Billund
Daniella Kristiina, Pirja / Legoland Deutschland
Sander Johannes, Rodrigo/ Legoland California
Oliver, Andero/ Legoland Windsor

NB!NB!NB!
Post your works (Thinglink-photos)  into e-newspaper “Walt Disney World, Legolands”

Blog at WordPress.com.

Up ↑