Search

Aimi saksa keele tunnid

Eine fremde Sprache lernen und gut sprechen gibt der Seele eine innere Toleranz; man erkennt, dass alles innerste Leben sich auch noch anders fassen und darstellen lasse; man lernt fremdes Leben achten. Berthold Auerbach (1812–1882), deutscher Schriftsteller

Month

November 2015

Interaktive Fragebögen

Koosta küsimustele vastates kolmel teemal jutukesed, paranda vigu ja postita jutukesed oma blogisse, pealkirjaks “Steckbrief”

Ich und meine Familie/ http://fastwrite.ejournal.fi/de_fragebogen1.php
Schule/ http://fastwrite.ejournal.fi/de_fragebogen2.php
Freizeit/ http://fastwrite.ejournal.fi/de_fragebogen3.php

 

Schule/ http://fastwrite.ejournal.fi/de_fragebogen2.php
U
nsere Klasse/
http://fastwrite.ejournal.fi/lomake/fastwrite/index_de.php?content=essay_ourclass
Wir lernen einander kennen/
http://fastwrite.ejournal.fi/lomake/fastwrite/index_de.php?content=essay_dating

NB! https://dictation.io/

Games

24.novembril, kui sülearvuti tõrkus….

9 saksa/ Berufe/
Berufe -Quiz/ 
http://www.classzone.com/auf/b2_zwei/common/kapi_13/quiz.htm
Berufe im Überblick/
http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/im-berufe-uebersicht100.html
Koosta eelmist veebilk kasutades oma blogisse “Meine TOP TEN- Berufe”!
( lisa iga elukutse juurde selgituseks paar lauset, kes nad on ja millega-kellega tegelevad)

7 inglise/
Food-vocabulary interative/
http://www.learningchocolate.com/category/food

Food/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/food-new/
F
ood II/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/food2/

 

Vegetables/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/vegetables/

Fruit/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/fruit/

Herbs/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/herbs/

Drinks/
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/drinks/

I love English 5 – vocabulary/ (Quizlet)
http://inglisekeelarvutiklassis.weebly.com/quizlet.html

Kolmapäeval, 11.11.2015

Kolmapäeval, 11.11.2015

 1. tund/ 5/ inglise keel/ arvutiklassis

kordavad-õpivad Unit 6 uusi sõnu
teevad töövihikus veel tegemata harjutused
vaatavad üle Unit 6 grammatikapunktid
vaatavad üle veel  kõik testide  ülesanded
KUI AEGA JÄÄB ÜLE! Kordavad inglise keele sõnavara veebis/ http://www.languageguide.org/english/vocabulary/ (vali teema omal soovil)
Kodus: korrata Unit 6 (sõnad, harjutused, grammatika)
2.tund/ Herko/ inglise keel/ klassis 206
3. 
tund/ 9/ saksa keel/ klassis 206

kordavad veelkord tingiva kõneviisis moodustamist (õpik+ töövihik)
teevad töövihikus Lektion 5 harjutused
kui võimalikud harjutused kõik tehtud, võib alustada koduse tööga

Kodus jääb: koostada kirjalikult veel 10 lauset nii tegelikkuses (Wirklichkeit) ja sama soovina (Wunsch) õpiku harjutuse, lk 29 näitel)

4. tund/ 7/ arvutiklassis

õpi-korda Lektion 5 sõnu/ https://quizlet.com/46859743/lektion-5-in-der-siebten-klasse-flash-cards/ 5 min
korda modaaltegusõnade pööramist olevikus (Präsens)  ja minevikus (Präteritum) /kasuta selleks veebikeskkonda http://verbformen.de/
korda samas e-keskkonnas ka Lektion 5 olevate tegusõnade põhivorme , samamoodi toimides : 1. Põhivorm on tegusõna ma-tegevusvormis, näit lernen, 2. põhivorm on Präteritum, näit leente -3. ainsuse pöördes, 3. Põhivormi näed Perfektis, näit gelernt
alusta Lektion 5 töövihikuharjutusi
Kodus: kirjalikult harj-d 1,2,3  töövihikus/ Lektion 5

5. tund/ ja/ inglise keel/ arvutiklassis

korda 5 minutit Unit 7 sõnu
tõlgi iseseisvalt suuliselt harj-s  9/õpikus, lk 46,47 olev tekst „Home composition“, kasuta selleks veebisõnastikku/ http://www.dukelupus.net/dict, vihikusse kirjuta ainult uued sõnad
seejärel vihikusse kirjalikult harj-s  10/ õpikus, lk 48 olevad väljendid
alusta koduse tööga/ vasta kirjalikult küsimustele harj-s 11/ õpik, lk 48

Kodus: harj 11/õpik, lk 48 lõpetada, korrata Unit 7 sõnad

6. tund/ vaba

7. tund/8 /  saksa keel/ klassis 206

tööta süvenenult harjutusega 5/ õpikus, lk 25, kirjuta nii nimisõnad kui ka tegusõnad ja tähendused vihikusse
seejärel tööta harjutusega  3/ õpik, lk 25, moodusta erinevate eesliidete ja 4 tegusõnaga võimalikult palju tegusõnu (tõlgi eelnevalt eesliited) NB! kasuta ainult kõige suuremat sõnaraamatut
seejärel tee harjutus 4/lk 25 ja harjutused  6,7 /lk 26  kirjalikult  vihikusse
Kodus: kirjalikult harjutus 9/ lk 27  ja korda Lektion 6 sõnu (hindan kõiki harjutusi!)

Teisipäeval, 10.novembril

 1. tund/ 9/ saksa keel/ arvutiklassis
 2. kordavad veelkord veebipõhiselt Lektion 5 sõnavara/ https://quizlet.com/46988169/lektion-5-vom-hobby-zum-beruf-flash-cards/- 10 minutit (uuel nädalal sõnade töö!)
  2. Kordavad veelkord ka tingivat kõneviisi moodustamist lk. 27 õpikust
  3.  Tõlgivad ära harjutuses 6 olevad Redemittel/ õpik/lk 28
  4. Koostavad enda kohta jutukeses (vähemalt 15 erinevat lauset, neid kõnekeelendeid /Redemittel kasutades
  5. Jutukeses teevad veebipõhiselt-kas oma saksa keele blogisse või mõnda muusse veebikeskkonda, töö lingi edastavad hindamiseks FB kaudu sõnumitesse (hindan, saavad abi ka harjutuses olevast näitest )
  Kodus: suuliselt harj-d 7,8/ õpik lk 28,29
 1. tund/5 / inglise keel/ klassis
 2. kordavad iseseisvalt ja vaikselt Unit 6 uusi sõnu
  2. Püüavad iseseisvalt (või soovi korral vaikselt partneriga) teha järjest Unit 6 töövihikus harjutusi (välja arvatud kuulamisharjutused)

Kodus: Unit 6 tõlkeharjutus töövihikust kirjalikult (võivad alustada ka tunnis)

7.tund/ 8/ arvutiklassis

1.kordavad 10 minutit Lektion 6 uusi sõnu/ https://quizlet.com/40489234/lektion-6-wir-gehen-auf-reisen-flash-cards/
2. 10 minutit veel eilse veebipõhise töö ülevaatamiseks-täiendamiseks-lõpetamiseks/
(Uurivad veebist Berliini kolme lennujaama kohta infot, kajastavad selle Thinglink-töövahendi abil (http://koolielu.ee/tools/read/337936
Karl – Berlin Schönefeld/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-sxf/
Ranar, Mirko- Berlin Tempelhof/ https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Tempelhof
Erik- Berlin Tegel/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-txl/
NB! 10-15 fakti, näitajat lennujaamade kohta, mitte kopeerida mõttetut ja arusaamatut pikka teksti…
Igat lennujaama peavad koostajad tutvustama üsna varsti (õpetajale palun edastada oma Thinglink-töö link ühe osa hindamiseks))
3. Tõlgivad suuliselt tekstilõigud õpikus, lk 24, mille põhjal teevad kirjalikult harj 2/lk 25 õpikus

Kodus: õppida veelkord Lektion 5 sõnad ja väljendid (harj 2/lk 25)

Esmaspäeval, 9. novembril

esmaspäev, 9.11

 1. tund/ 6b/ inglise keel/ klassis (kui  asendaja ei taha võtta oma ainet)

( Unit 6 jääb praegu vahele!)
1.1 loevad iseseisvalt ja naabriga (kui soovivad) Unit 7 sõnu
1.2 teevad kirjalikult õpikus harjutuse 1/Unit 7/ lk 43
1.3 loevad iseseisvalt vaikselt harj 3
1.4 teevad kirjalikult harjutuse 4 /lk 45
1.5 vastavad kirjalikult harjutuses  5 olevatele küsimustele
Kodune töö: kui ei jõudnud harjutust 5 lõpuni, lõpetavad kodus+ õpikust harjutus 7 suuliselt tõlkida+ püüda õppida uusi sõnu (kasutades selleks veebipõhist hääldussõnastikku)

2. tund/ 5 / inglise keel/ klassis 206

2.1 uurivad iseseisvalt Unit 6 sõnu
2.2 seejärel hakkavad tegema järjest Unit 6 harjutusi (välja arvatud kuulamisharjutused)
(kui harjutuses on tekst, tuleb see iseseisvalt püüda tõlkida, uute sõnade otsimiseks saab kasutada ka õpiku taga olevat sõnaraamatut )
Kodune töö: õpi Unit 6 sõnu õigesti hääldama  (hääldamissõnastiku http://www.howjsay.com/  abil) ja kirjutama (Kui on lõpetamata veel testiülesandeid , need ära teha, testid hoida alles, nendega õpime veel)
3. tund /7 / inglise keel/ klassis 206 või  arvutiklassis
3.1 töö testidega jätkub varsti, hoia need kõik alles
3.2 õpi 5 minutit iseseisvalt Unit 6 sõnu
3.3 harjutus 9a,b (Meals in Britain) /lk 44,45 iseseisvalt ( soovi korral paaristööna, aga kaasõpilasi mitte häirides) lugeda tõlkidasuuliselt laused, tekst ja teha kindlaks, missugused laused õiged, missugused valed
3.4 kirjalikult harjutus harjutus 10/lk 46
3.5 vasta kirjalikult küsimustele /harj 11/ lk 46
3.6 võivad alustada kodutööga

Kodus: kirjalikult harj 12 /lk 46/ kasuta neid kolme varianti kollastes kõnemullides tõlkimisel+ õpi  Unit 6 sõnu

4. tund/ 7/ inglise keel/ arvutiklassis

õpi-korda sõnavara teemal „Food and meals“, milleks
koonda kõik toiduainete, toitude ja jookide nimetused esmalt uuest peatükist ja lisaks veebist:
1. kas lihtsalt blogipostitusse (aga et oleksid ingliskeelsetel sõnadel ka eestikeelsed tähendused kõrval, õiget hääldust saad kuulata: http://www.howjsay.com/
2. või sõnapilve ( vali sobiv Koolielust töövahendite alt mõrksõnade pilvest „sõnapilv“ alt )
3. või koosta näiteks learningApps-is selline ristsõna, kus küsid eesti keeles ja õigeks vastuseks saab ingliskeelne sõna (sel juhul postita ristsõna link oma blogisse), probleemide korral edasta see FB kaudu sõnumitesse

5. tund/ 8 / saksa keel/ arvutiklassis
1. õpivad 15-20 minutit Lektion 6 uusi sõnu/ https://quizlet.com/40489234/lektion-6-wir-gehen-auf-reisen-flash-cards/
2. Uurivad veebist Berliini kolme lennujaama kohta infot, kajastavad selle Thinglink-töövahendi abil (http://koolielu.ee/tools/read/337936
Karl – Berlin Schönefeld/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-sxf/
Ranar, Mirko- Berlin Tempelhof/ https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Tempelhof
Erik- Berlin Tegel/ http://www.berlin-airport.de/de/reisende-txl/
NB! 10-15 fakti, näitajat lennujaamade kohta, mitte kopeerida mõttetut ja arusaamatut pikka teksti…
Igat lennujaama peavad koostajad tutvustama üsna varsti (õpetajale palun edastada oma Thinglink-töö link ühe osa hindamiseks)
Kodune töö:kui ei jõudnud tunnitööd valmis, lõpeta kodus, õpi ära Lektion 6 uued sõnad

6. tund/ 9/ saksa keel/ arvutiklassis

1. õpi uue Lektion 5 sõnu/ https://quizlet.com/46988169/lektion-5-vom-hobby-zum-beruf-flash-cards/- 15-20 minutit
2. Loe ja tõlgi tekstid /õpikus lk 26
3. Õpi iseseisvalt selgeks tingiv kõneviis/ õpik lk 27
4. Harjutus 4/lk 27 kirjalikult
7. tund/ 7/ saksa keel/ arvutiklassis

1. õpi-korda Lektion 5 sõnu/ https://quizlet.com/46859743/lektion-5-in-der-siebten-klasse-flash-cards/ 15 min
2. Korda modaaltegusõnade pööramist olevikus/ õpikus lk 22/ 5 min
3. Püüa aru saada õpiku harjutustes 7,8/lk 22,23 keeldudest ( vaata kastikeses olevat reeglit ja näiteid) tee need harjutused pealkirjaga „Piktogramme“ postitusena oma saksa keele blogis/15 min
4. Tee veel üks postitus pealkirjaga „Schulräume“, kirjuta sinna kõikvõimalikud kooliruumid (vaata ka õpikust, õigete artiklite ja eestikeelsete tähendustega)/hindan tunni töödblogipostituste järgi!
Kodus: korda veel L 5 sõnu ja modaaltegusõnade pööramist.

7/ Walt Disney World+ Legolands

Thingling-photos about Walt Disney World and Legolands !

https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_World
https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Legolands&title=Special%3ASearch&go=Go )
Tutorial for Thinglink (in Estonian) / http://www.thinglink.com/

Marielle, Kristel/ Walt Disnay World
Mette-Marit, Karmel/ Legoland Billund
Daniella Kristiina, Pirja / Legoland Deutschland
Sander Johannes, Rodrigo/ Legoland California
Oliver, Andero/ Legoland Windsor

NB!NB!NB!
Post your works (Thinglink-photos)  into e-newspaper “Walt Disney World, Legolands”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑