Teisipäeval, 19.mail

 

 1. tund/ 7. klass/arvutiklassis/

Harjuta interaktiivselt teema Freizeit sõnu/

https://quizlet.com/38953441/lektion-21freizeit-flash-cards/

ja Was hast du heute vor? sõnu/

https://quizlet.com/38955421/lektion-22-was-hast-du-heute-vor-flash-cards/

 

 

 1. tund/ 6 saksa/ klassis 206
 2. Korda käskiva kõneviisi moodustamist veel peatükist / Lektion 23
 3. Tee kirjalikult harjutused 3,4,5,6,7 töövihikus/ Lektion 23

 

 

 1. tund/ 5 inglise/ klassis 2016
  Round-up/ WB
 2. kordavad grammatikat/ töövihik/ lk 120
 3. teevad kirjalikult (iseseisvalt või paaristööna) töövihikus harjutused 1,2,3,4,5, kasutades kõiki õppematerjale

Kodus: kirjalikult harjutused 6,7 töövihikus , lk-d 123,124

Aimi asendused kolmapäeval, 20.mail

1.tund/ inglise keel/ 6. klass/ klassis 206

 1. õpivad iseseisvalt Unit 20 sõnu2
 2. paaristööna loevad-tõlgivad harj 113,114 ja teevad seejärel kirjalikult vihikusse harj-d 3,4 , lk 114
 3. kordavad ebareeglipärast tegusõnade põhivorme töövihikus, lk-d 128,129
 4. kui jääb aega üle, siis kordavad töövihiksu veel gramamtikapunkte lk-del 127,128

3.tund/ inglise/ 5. klass/ klassis 206

Jätkavad Unit 20 töövihikuharjutuste tegemisega/

harjutused 8,9,10,11

(kasutavad kõiki õppematerjale+ sõnastikke)

 1. tund/6saksa/ klassis 206
 2. Kordavad iseseisvalt Lektion 23 sõnu, lk 34/ 5 min
 3. kordavad iseseisvalt käskiva kõneviisi moodustamist/ 5 min
 4. teevad töövihikus kirjalikult tõlkeharjutuse 8/ lk 34
 5. harjutavad iseseisvalt tegusõnade pööramist lk-del 32,18,9/ õpikus

Kodus: valmistu tunnikontrolliks  ( Lektion 23 sõnad, grammatika)

 1. tund/ 7.klass/klassis 206

 1. loevad läbi peatükkide 21,22 grammatikareeglid+ tabelid ja kirjutavad endale tähtsama vihikusse
 2.  teevad töövihikus peatükkide 21 ja 22 harjutused kirjalikult

Kodune töö: Korrata peatükkide 21,22 sõnad ja lõpetada töövihikus harjutused

 1. tund/8. klass/ klassis 206
 2. õpi ära L 22 sõnad
 3. seejärel Wir treffen uns im Chat/ L.22/

Üb 1,2/ S 37 / tõlkida tundmatud sõnad ja väljendid, osata jutustada harj-ses 1 olevat diagrammi harjutus 2 abil

 1. tõlkida isesesivalt harj 4, kirjutada uued sõnad välja, seejärel teha harj 5 samal lk-l