1. tund/ klassis 206/ 6/ Elli Hinto

Unit 19 materjale kasutades kirjuta blogisse postitus selle kohta, kas sa elaksid meelsamini linnas või maal ja miks.

(Võid teha ka interaktiivse pildi nende lausetega, vähemalt 10 korralikku lauset palu!)

Kodus: korda Unit 19 sõnad ja tee töövihikus ära veel 2 harjutust+ korda ka loomaesitluseks!

 

3. tund/  7/ klassis/ Maret Puna

Õpikust Lektion 11/ Wiederholung

Tõlgi iseseisvalt kiri paberile (hindan tõlkimist!)

Võid kasutada kõiki sõnastikke.

 

Kodus: harjutus 3. lk 44 õpikust, see on vastukiri nende nelja punkti abil (palun ka paberile)

NB! Kaasa saksa keele vihik (tahan hinnata!)

 

4. 4b/ klassis 206/ Kaja Jõks

Tee nüüd töövihikus  kirjalikult Unit 20 harjutusi (vähemalt 5 klassis)

 

Advertisements