01.11

1.t/7/arvutiklassis

http://allgemeinbildung.ch/home2.htm
Sellel lk-l leiavad õpilased Mein erster Wortschatz all esimese teema Essen &Trinken numbrid, millelel klõpsates avanevad interaktiivsed harjutused.Harjutades kirjutavad vihikusse kõik toiduained, otsivad õige artikli ja pildi järgi saavad teada tähenduse. Uueks nädalaks ära õppida.

2.t/ 8abc/ arvutiklassis

teevad veebiviktoriini Ein Quiz über Österreich/ http://www.edlv.planet.ee/austria2013/
(eelnevalt selgitatud)
3. t/ 9abc/ arvutiklassis

teevad veebiviktoriini Ein Quiz über Österreich/ http://www.edlv.planet.ee/austria2013/
(eelnevalt selgitatud)
4. t./ 8 inglise keel/ arvutiklassis

teevad interaktiivset pilti teemal New York
(eelnevalt selgitatud)

31.10

1.t./7/

täiendavad oma eelmises tunnis alustatud interaktiivset pilti sisukamaks
(teemal Österreich, juhendid eelnevates postitustes)

3.t./6/klassis

1. teevad kirjalikult Lektion 5 töövihiku harjutusi (välja arvatud kuulamisharjutused)
2. kordavad-harjutavad (ka kirjutamist) peatükkide 1-5 sõnu sõnade tööks

ThingLink

1. ThingLing-i keskkonnaga tutvuge Koolielus: http://koolielu.ee/tools/read/337936
see on lihtne
kindlasti tehke oma konto(aga mitte vist Facebooki kaudu…kui nii saab)

2. Töö jaoks otsigem kas mingi Austria kaart või mitmevaatega pilt, lisage tööle pildi allika link ka, misaadressil see pilt on …ja infot palun lisage töösse eelkõige nendelt linkidelt, mis eelnevas Austria-teemalises postituses, st mitte palju igasse punkti ega internetist maha kopeeritud tekstilõike
NB! Pildil peab kindlasti olema oluline info Austria kohta + ka midagi eriliselt huvitavat!

3. Töö saab parema hinde, kui on lisatud mitmekesisemat infot(näiteks pilte, videofilme jne)